Politikk

Den borgerlige plattformen

Sammen for Ullensaker

“Sammen for Ullensaker” representerer samarbeidsavtalen mellom Ullensaker FrP, Ullensaker Høyre og Ullensaker KrF, og er den politiske plattformen partene forplikter seg til i perioden 2023 til 2027.

Plattformen legger et sterkt grunnlag for kommende politiske initiativer og beslutninger. Den representerer en tydelig forpliktelse til å fremme økonomisk ansvarlighet, styrket politisk styring, og tydelige prioriteringer for å fremme borgernes interesser og kommunens utvikling.

Våre hjertesaker. Vår politikk.

Utforsk vår politikk