Primærhelsetjenestene

Primærhelsetjenestene er viktig for å forebygge og behandle sykdommer. Det skal være faglig forsvarlig og av god kvalitet. Vi ønsker at kommunen har nok fastlegehjemler, og at innbyggerne har tilgang til gode legevakttjenester som kan behandle akutte tilstander utenom legekontorenes vanlige åpningstider.

Vi vil at flere fastleger skal ha kveldsåpent for å avlaste legevakten, og vi er positive til private aktører som et supplement til det offentlige tilbudet. For å sikre skolehelsetjenesten og et godt helsetilbud til foreldre/barn, utvikler vi helsestasjoner og skolehelsetjenesten med fokus på å jobbe forebyggende. Det er også helt avgjørende for Kommunen at vi også har en god jordmortjeneste.

Vi ønsker også å sikre våre innbyggere nok tilgang til fysioterapitjenester, slik at spesielt ventetiden for kronikere reduseres, noe som gjøres i samarbeid mellom det private og det offentlige.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen