Ullensaker er en attraktiv kommune for etablering av næring. Den sentrale plasseringen rett nord for Oslo og som vertskommune for hovedflyplassen er med på å skape en god mulighet for vekst og utvikling. Kommunen har arbeidet over år med Gardermoen Næringspark, og kontinuerlig vekst og utvikling avhenger av at kommunen er fleksibel og har en positiv tilnærming til nye næringer.

Vi ønsker å fremme innovasjon og økt verdiskaping, samt å gi flere arbeidsplasser. For å oppnå dette, må vi etablere en næringsforening som ivaretar næringslivets interesser. Vi vil også tiltrekke oss flere innbyggere med høyere utdanning, slik at de kan finne relevant arbeid i Ullensaker.

Fremskrittspartiet vil

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen