Psykisk helse

Fremskrittspartiet er bekymret over at stadig flere, også unge, har psykiske lidelser. Vi mener det er viktig å styrke forebyggingsarbeidet i skolehelsetjenesten, å sette i gang tidlig innsats i familie- og tjenestetilbud, og sørge for at kommunen har en god psykologtjeneste. For mange faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv på grunn av plager, og derfor vil vi prioritere å styrke tilbudet innen psykisk helse. Differensierte tilbud er avgjørende for å redusere eskalering av sykdom, bruk av tvang og overmedisinering. Private og offentlige tjenestetilbydere kan benyttes for å redusere ventetidene, tilby et mangfold av tjenester og fremme sunn konkurranse basert på kvalitet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen