Kløfta er en viktig del av Ullensaker kommune, som har opplevd stor vekst de siste årene takket være nærheten til Norges hovedflyplass på Gardermoen og den pågående utviklingen av Jessheim som et regionsenter. Som en del av de overordnede planene for kommunen, er det besluttet at en stor del av befolkningsveksten skal tas i Jessheim, mens Kløfta og andre tettsteder også vil få sin del av utviklingen. Det er derfor avgjørende å ha gode lokale planer for byutvikling, som tar hensyn til eksisterende og kommende innbyggere, miljøet og behovene til forskjellige aldersgrupper.

Fremskrittspartiet vil

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen