Jessheim har opplevd stor vekst de siste årene på grunn av nærheten til Norges hovedflyplass og mangel på arealer til utbygging i Oslo. Som regionsenter i Regional Areal og Transportplan for Oslo og Akershus skal Jessheim ta imot 75% av befolkningsveksten i Ullensaker.

Det er viktig at vi tar gode beslutninger for eksisterende og kommende innbyggere gjennom oppdaterte lokale planer for byutvikling. Det må legges til rette for bærekraftig og helhetlig utvikling av tettstedene i kommunen, med fokus på grønne områder og aktivitetsplasser som er trygge for fremtidige generasjoner.

Fremskrittspartiet vil

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen