Bli medlem

Bli med på laget

En enklere hverdag for folk flest

Fremskrittspartiet kjemper for at folk flest skal få en enklere hverdag gjennom lavere skatter og avgifter, mindre byråkrati, og bedre offentlige tjenester. Vi står for personlig frihet og ansvar, og jobber for å skape et samfunn der individet settes først.

Vi trenger deg

Vi trenger alltid medlemmer som kan være med å spre budskapet. Du trenger ikke stå på en talerstol og snakke som en politiker om du ikke har lyst. Det er opp til deg hvor aktiv du vil være og hva du vil bidra med. Som representant for Fremskrittspartiet kan du ha mange ulike roller, og alle er like viktige for oss.

Kjør på!

Engasjer deg!

Alle med bosted i Ullensaker kan bli medlem.

Din mening er viktig for oss, og som medlem av Ullensaker FrP får du en unik mulighet til å være med å påvirke og diskutere politiske saker som opptar nettopp deg. Alle våre medlemsmøter er åpne for deg som medlem. Det er helt uforpliktende å være med, og det er både sosialt og hyggelig å møte andre partivenner.

Du kan bidra med så lite og så mye som du selv vil og orker. Som medlem støtter du uansett arbeidet som gjøres i lokallaget. Ditt kontigent gir oss anledning til å arrangere medlemsmøter, medlemskurs og andre aktiviteter som fremmer vår politikk. Du får også stemmerett og innflytelse på årsmøte og medlemsmøter som bestemmer lokallagets videre aktiviteter.

Ta kontakt med oss på medlem@ullensakerfrp.no for en uforpliktende samtale.