Tredje rullebane

I 1998 åpnet landets hovedflyplass på Gardermoen – en flyplass som vertskommunen Ullensaker og de omkringliggende kommunene i Gardermoregionen er meget stolte av. Ullensaker kommune har vært positivt innstilt til å planlegge, utvikle og sikre at flyplassen og næringslivet rundt har gode rammevilkår. Det er ingen tvil om at vi verdsetter effekten flyplassen har hatt for utviklingen av hele regionen.

Ullensaker FrP har likevel sagt tydelig at de ikke ønsker eller ser behov for en fremtidig 3. rullebane, og at veksten i antall passasjerer bør tas med andre virkemidler på de eksisterende rullebanene, eller fordeles på de eksisterende rullebanene på Østlandet. Dette skal synliggjøres gjennom en konsekvensutredning som må komme før det tas et endelig vedtak på nasjonalt nivå.

Fremskrittspartiet vil

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen