Naturvern og friluftsliv

Befolkningen må ha tilgang til gode friluftsområder i hele kommunen. Planlegging av infrastruktur må derfor tilpasses langsiktige planer for å utvikle gode boområder med friluftsområder. Det er viktig at alle, inkludert mennesker med nedsatt funksjonsevne, får muligheten til å ferdes i naturen via universell utforming.

Gjestad Fyllplass i Ullensaker kommune er en miljøbombe. I perioden 1962 – 1979 var Gjestad fyllplass kommunens fylling. Området som dekker 15.287 kvadratmeter i inntil 34 meters dybde inneholder 400.000 kubikk med bilvrak, batterier, oljekanner, fat med ukjent innhold og plantevernmidler for å nevne noe. Vi ønsker derfor å kartlegge og rydde opp i denne fyllplassen, før den gjør ubotelige skader på både grunnvann, bekkestier og flomveier. Vi ønsker også å ta en gjennomgang av andre deponier i kommunen, med søkelys på deponier hvor forurensing er påvist. Vi vil derfor arbeide sammen med Fylket for å kartlegge, rydde opp og evt. sanere eldre nedgravde deponier.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen