Ungdomshelse

Vi er opptatt av å forbedre barn- og unges psykiske og fysiske helse. Derfor ønsker vi å videreutvikle skolehelsetjenesten, med flere helsesøsterstillinger, ungdomspsykologi og ressurspersoner som har kompetanse innen ungdomsrelaterte utfordringer.

Fremskrittspartiet vil

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen