Bibliotek

Fremskrittspartiet mener bibliotektjenester bør være gratis for alle. Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena, og vi tror at gode bibliotek er avgjørende for å oppnå elevenes læringsmål. Vi anbefaler at kjernevirksomheten styrkes.

Museer

Museene er viktige lokale institusjoner som tar vare på kulturarven. Det offentlige støtter arbeidet gjennom bevilgninger til drift og investeringer. De er organisert under forskjellige departementer, og det er derfor viktig å samordne og styrke koordineringen. Det er også viktig å stimulere til samarbeid mellom museale institusjoner og private samlere, gjerne ved hjelp av frivillige og spesialister. Dette er viktig for både det lokale og regionale utviklingsarbeidet.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et viktig nasjonalt initiativ for å sikre at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i alle former.

Film, og andre medier

Fremskrittspartiet anser film som en mulig vekstnæring, og ønsker at denne kan bli én av flere eksempler på kreative næringer som på sikt kan styrke landets kulturliv. Støtteordninger til produksjon av film skal primært ha som mål å nå et stort publikum og tiltrekke seg mest mulig privat kapital. Norske filmproduksjoner som når det internasjonale markedet vil kunne både markedsføre landet, og styrke den Norske kulturnæringen.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Relaterte saker

Idrett
Borgen