Resolusjoner

Idrett

Idrett skal, så langt som mulig, være uavhengig av politisk styring. Den bør ikke ses som en forlengelse av det offentlige, men få vokse og gro på sine egne premisser,…

Les mer
Algarheim

Fremskrittspartiet vil Legge til rette for muligheten til å etablere seniorboliger Sikre en helhetlig utvikling av tettstedet gjennom innbyggermedvirkning og dialogmøter Opprettholde og pusse opp bassenget på Algarheim skole Etablere…

Les mer
Borgen

Fremskrittspartiet vil Vi vil si JA til etablering av en dagligvarebutikk på Borgen Legge til rette for muligheten til å etablere seniorboliger Sikre en helhetlig utvikling av tettstedet gjennom innbyggermedvirkning…

Les mer
Eiendomsskatt

Våre hjem skal ikke bli skatteobjekter, på lik linje med næringslivet. Vi kan ikke tillate at kommunene bruker dem som skatteobjekt når vi ikke klarer å prioritere kommunens oppgaver og…

Les mer
Eldreomsorg

Ullensaker skal være en kommune hvor eldre mennesker føler trygghet og verdsettes. De har verdifull kompetanse og er en viktig ressurs for samfunnet. Seniorbefolkningen i Norge øker, men de er…

Les mer