Resolusjoner

Psykisk helse

Fremskrittspartiet er bekymret over at stadig flere, også unge, har psykiske lidelser. Vi mener det er viktig å styrke forebyggingsarbeidet i skolehelsetjenesten, å sette i gang tidlig innsats i familie-…

Les mer
Skole og oppvekst

Kunnskap skal bidra til å bygge fremtidens Ullensaker. Ved å gi våre barn kunnskap, lærelyst og mestringsfølelse, legger vi grunnlaget for kommunens videre utvikling. Alle barn og unge skal ha…

Les mer
Sand

Fremskrittspartiet vil Sikre en helhetlig utvikling av tettstedet gjennom innbyggermedvirkning og dialogmøter Legge til rette for muligheten til å etablere seniorboliger på Sand Fortsette å presse på Statens Vegvesen og…

Les mer
Ungdomshelse

Vi er opptatt av å forbedre barn- og unges psykiske og fysiske helse. Derfor ønsker vi å videreutvikle skolehelsetjenesten, med flere helsesøsterstillinger, ungdomspsykologi og ressurspersoner som har kompetanse innen ungdomsrelaterte…

Les mer
Tredje rullebane

I 1998 åpnet landets hovedflyplass på Gardermoen – en flyplass som vertskommunen Ullensaker og de omkringliggende kommunene i Gardermoregionen er meget stolte av. Ullensaker kommune har vært positivt innstilt til…

Les mer
Jessheim

Jessheim har opplevd stor vekst de siste årene på grunn av nærheten til Norges hovedflyplass og mangel på arealer til utbygging i Oslo. Som regionsenter i Regional Areal og Transportplan…

Les mer