Resolusjoner

Demensomsorg

Demensomsorg er viktig I dagens samfunn lever stadig flere med demens, og det er derfor viktigere enn noen gang å tilby god demensomsorg i kommunene. Personer med demens trenger spesiell…

Les mer
Kultur

Bibliotek Fremskrittspartiet mener bibliotektjenester bør være gratis for alle. Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena, og vi tror at gode bibliotek er avgjørende for å oppnå elevenes læringsmål. Vi anbefaler at…

Les mer
Kløfta

Kløfta er en viktig del av Ullensaker kommune, som har opplevd stor vekst de siste årene takket være nærheten til Norges hovedflyplass på Gardermoen og den pågående utviklingen av Jessheim…

Les mer