Resolusjoner

Eldreomsorg

Ullensaker skal være en kommune hvor eldre mennesker føler trygghet og verdsettes. De har verdifull kompetanse og er en viktig ressurs for samfunnet. Seniorbefolkningen i Norge øker, men de er…

Les mer
Demensomsorg

Demensomsorg er viktig I dagens samfunn lever stadig flere med demens, og det er derfor viktigere enn noen gang å tilby god demensomsorg i kommunene. Personer med demens trenger spesiell…

Les mer
Primærhelsetjenestene

Primærhelsetjenestene er viktig for å forebygge og behandle sykdommer. Det skal være faglig forsvarlig og av god kvalitet. Vi ønsker at kommunen har nok fastlegehjemler, og at innbyggerne har tilgang…

Les mer
Rusomsorg

Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å stoppe utviklingen av rusavhengighet, spesielt rettet mot barn og unge. Familienære tjenester som gis tidlig i oppveksten er viktige for å forebygge rusmisbruk.…

Les mer
Psykisk helse

Fremskrittspartiet er bekymret over at stadig flere, også unge, har psykiske lidelser. Vi mener det er viktig å styrke forebyggingsarbeidet i skolehelsetjenesten, å sette i gang tidlig innsats i familie-…

Les mer
Ungdomshelse

Vi er opptatt av å forbedre barn- og unges psykiske og fysiske helse. Derfor ønsker vi å videreutvikle skolehelsetjenesten, med flere helsesøsterstillinger, ungdomspsykologi og ressurspersoner som har kompetanse innen ungdomsrelaterte…

Les mer