Jeg er en lokalpolitiker og ordførerkandidat - Med hjerte for Ullensaker! En som bryr seg om deg, en du kan stole på vil jobbe hardt til det beste for alle kommunens innbyggere.

Støyskjerming er viktig!

Jessheim Hage nederst på Romsaasble vinner av kommunens arkitekturpris i 2022, og har blitt hyllet for de flotte grepene og den bokvalitetene prosjektet innehar. Dette er i utgangspunktet et attraktivt og flott boområde, med flotte bokvaliteter for familier og det er lagt til rette for gode ute- og oppholdsarealer, med både felles og private soner. Utfordringen er at de egner seg svært dårlig å oppholde seg ute i …