Støyskjerming er viktig!

Jessheim Hage nederst på Romsaasble vinner av kommunens arkitekturpris i 2022, og har blitt hyllet for de flotte grepene og den bokvalitetene prosjektet innehar. Dette er i utgangspunktet et attraktivt og flott boområde, med flotte bokvaliteter for familier og det er lagt til rette for gode ute- og oppholdsarealer, med både felles og private soner. Utfordringen er at de egner seg svært dårlig å oppholde seg ute i …