Resolusjoner

Idrett

Idrett skal, så langt som mulig, være uavhengig av politisk styring. Den bør ikke ses som en forlengelse av det offentlige, men få vokse og gro på sine egne premisser,…

Les mer
Kultur

Bibliotek Fremskrittspartiet mener bibliotektjenester bør være gratis for alle. Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena, og vi tror at gode bibliotek er avgjørende for å oppnå elevenes læringsmål. Vi anbefaler at…

Les mer