Kjære innbyggere;
jeg vil bli din ordfører

Kjære innbyggere, kjære velgere

Mitt navn Ståle Lien Hansen, og jeg ønsker å bli din ordfører!

Jeg er en Ullensaker-patriot, har bodd i Ullensaker stort sett hele livet, og har sett kommunen utvikle seg fra å være en forsvarskommune til å bli en av de største vekstkommunene i hele landet.

Jeg ønsker å være en ordfører som er tilgjengelig for alle innbyggere. Jeg vil lytte til deres bekymringer, ta deres ideer og innspill på alvor, og jeg vil jobbe for å bygge et inkluderende samfunn og gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å bo og jobbe.

Som ordfører vil jeg også sørge for å styrke samarbeidet i politikken, og jeg vil legge til rette for en åpen og transparent dialog ved viktige avgjørelser som påvirker kommunen, næringslivet og innbyggere.

Jeg har vært med i Ullensakerpolitikken siden 2003, så jeg har fått være med å bidra til utviklingen som har skjedd de siste 20 årene. Jeg må derfor si at jeg er stolt av å være en del av et parti som prioriterer innbyggernes interesser!

Sammen med Fremskrittspartiet vil jeg lede vei for at Ullensaker igjen kan sette fokus på positiv utvikling, vekst og inkludering, etter en periode med nedgang i vekst og utvikling av dagens styring.

Vi har en lang historie med styring og resultater å vise til

Oslo Lufthavn på Gardermoen ble åpnet i 1998. Da Fremskrittspartiet overtok makten i 2003 med ordfører Harald Espelund, har det vært en enorm utvikling av kommunen. Harald var tidlig en fremoverlent ordfører som så muligheter og ikke begrensninger. Harald sørget for at JA-stempelet ble flittig brukt i saker som berørte både innbyggere og næringsliv.

Resultatet ser vi i dag med en storkommune som har vokst kraftig med over 10 000 arbeidsplasser, nesten 2 000 nye og etablerte bedrifter alt fra næring og handel til industri og forskning, og en mangfoldig vekst med over 20 000 innbyggere i alle aldre. Sammen med veksten har vi sørget for et godt samarbeid med lokale lag, foreninger, lokalsamfunn og tettsteder, for å bygge gode kultur-, idretts- og fritidstilbud over hele kommunen.

Fremskrittspartiet har i perioden 2003 til 2019

Ullensaker kommune er en fantastisk kommune. Den var det før de rødgrønne fikk flertall, og den vil fortsatt være det når vi tar over igjen!

Ullensaker er en kommune med stort potensial, men det er avgjørende å fortsette å investere i både teknisk og sosial infrastruktur. Fortsatt sørge for gode helsetjenester, skape arbeidsplasser og gi gode tjenester til våre innbyggere.

Samtidig må vi fjerne eiendomsskatten på næring for å sikre rammebetingelser som gir vekst og etablering av nye arbeidsplasser. Som ordfører vil jeg jobbe hardt for å oppnå dette, og jeg vil sørge for at kommunen vår fortsetter å utvikle seg i en positiv retning.

Jeg er overbevist om at Fremskrittspartiet har den beste politikken, og de beste løsningene for å gjøre dette mulig. Vi vil sette innbyggernes interesser først, og vi vil jobbe for en effektiv og ansvarlig forvaltning av kommunens ressurser.

Kjære alle sammen; jeg ber om deres tillit som ordfører fra høsten, og at dere bruker Fremskrittspartiets liste når valget gjøres. Godt valg!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email