Fem grunner til å velge Ullensaker FrP for helse og eldreomsorg

1. Prioritering av eldreomsorg

Ullensaker FrP setter eldreomsorg øverst på agendaen.

Vi vil jobbe for å sikre at eldre får den omsorgen, respekten og verdigheten de fortjener, med fokus på kvalitetsbehandling og trygge omsorgstjenester.

Fremskrittspartiet vil

2. Styrking av helsetjenester

Vi vil jobbe for å styrke helsetjenestene i Ullensaker.

Alle innbyggerne skal ha tilgang til kvalifisert helsehjelp når de trenger det. Vi vil først prioritere å redusere ventetider og øke tilgjengeligheten til helsetilbud, slik at ingen blir stående uten nødvendig hjelp.

Helsepersonellet er ryggdragen i helse- og omsorgstjenesten​

Vi trenger flere varme hender

«Når man rammes av sykdom eller blir pårørende, da forventer vi at helsevesenet står beredt til å hjelpe.» – Tom Staahle

3. Satsning på forebygging

Forebygging er nøkkelen til langvarig og god helse.

Ullensaker FrP mener at forebygging er nøkkelen til god helse. Vi vil fokusere på tiltak og programmer som fremmer helsefremmende livsstil og forebygger sykdommer. Ved å investere i forebyggende tiltak, kan vi bidra til å redusere helsekostnader og bedre livskvaliteten for innbyggerne.

4. Verdighet og respekt for eldre

Verdighet og respekt for eldre.

Vi vil jobbe for å bekjempe ensomhet blant eldre, tilrettelegge for sosiale aktiviteter og sikre at eldre har muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig, med nødvendig støtte og tjenester.

5. Bruk av teknologi og innovasjon

Fremtiden er hjemme.

Ullensaker FrP ser på teknologi og innovasjon som verktøy for å forbedre helse- og omsorgstjenestene. Vi vil støtte og implementere digitale løsninger som kan øke effektiviteten og kvaliteten i omsorgen, samt bidra til at eldre kan ha et aktivt og trygt liv i sine egne hjem.

Vi vil fremme bruken av smarte løsninger og digitale verktøy som kan bidra til økt trygghet og selvhjulpenhet blant eldre. Dette kan inkludere sensorbasert teknologi, telemedisin og digitale plattformer som kan gi eldre muligheten til å overvåke helsen sin, kommunisere med helsepersonell og få tilgang til relevant informasjon og tjenester.

Vi vil investere i moderne teknologi og stimulere til innovasjon for å sikre at eldre får best mulig omsorg og kan leve et selvstendig og aktivt liv lengst mulig.