Fem grunner til å velge Ullensaker FrP for et bedre næringsliv

1. Absolutt nei til eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en usosial dobbeltbeskatning.

Boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt. Det er dyrt å bo i Norge, også i Ullensaker. Vi vil ikke sende deg en ekstraregning på toppen av høye priser på strøm, mat og drivstoff.

Vi er imot enhver form for eiendomsskatt og jobber for å avskaffe og begrense bruken av denne skatteformen. Dette vil gi økonomisk lettelse for huseiere og bedrifter, og bidra til å bevare eiendomsrett og økonomisk trygghet for den enkelte.

Fremskrittspartiet vil

2. Infrastruktur er en investering

Vi må bygge for fremtiden.

Vi er opptatt av å investere i nødvendig infrastruktur, som veier, jernbane, bredbånd og ikke minst trygge gangveier. Dette er viktig for å styrke næringslivets konkurransekraft og legge til rette for vekst i hele kommunen.

Fremskrittspartiet vil

3. Satsning på innovasjon og forskning

Vi må tenke på fremtiden.

Vi ønsker å øke investeringene i forskning og utvikling for å fremme innovasjon og teknologisk fremgang. Dette vil styrke norsk næringslivs konkurranseevne og bidra til nye arbeidsplasser i kommunen.

Fremskrittspartiet vil

4. Bedre rammebetingelser

Forutsigbare rammebetingelser også i fremtiden.

Vi skal ha forutsigbare reguleringsplaner. Vi vil prioritere å redusere unødvendig byråkrati og reguleringer for å skape bedre vekst- og innovasjonsmuligheter for næringslivet.

Ved å legge til rette for næringslivet gjennom reduksjon av byråkrati og reguleringer, skaper vi bedre forutsetninger for vekst og innovasjon i Ullensaker.

5. Mindre byråkrati, mindre kostnader

Saksbehandling skal være enkelt og forutsigbart.

Hvorfor skal det være lang behandlingstid for selve enkle oppgaver og planer? Vi ønsker å redusere unødvendig byråkrati og byrder for folk og næringsliv. Ved å forenkle regelverket og effektivisere kommunale prosesser, ønsker vi å legger til rette for økt vekst, innovasjon og investeringer i næringslivet.

Fremskrittspartiet vil