Fem grunner til å velge Ullensaker FrP for en bedre skole og oppvekst

1. Aktivitet og samhold gir livsglede

Idrett og folkehelse er to sider av samme sak.

I Ullensaker kommune finnes det et bredt spekter av frivillige organisasjoner, et yrende kulturliv og et variert tilbud innen idrett for både bredde- og elite. Kommunen har sammen med Ullensaker Idrettsråd, som er organisert under Norges Idrettsforbund (NIF), bygget mange flotte anlegg som kommer barn og unge til gode. Idrettsrådet er vår samarbeidspartner på vegne av 43 idrettslag og 13 200 medlemmer.

I en tid hvor barn og unge i større grad enn tidligere passiviseres, er frivillige lag og foreninger spesielt viktige. Fritidsaktiviteter er nødvendige for trivsel og oppvekstmiljø, samt for å utvikle sosiale ferdigheter og tilhørighet. Barne- og ungdomsarbeid i disse foreningene er uvurderlig for forebygging av rusproblemer, integrering og ensomhet.

Fremskrittspartiet vil

Over 300 000 barn går i barnehage hver dag

Kunnskapsministeren tar livet av private barnehager

«Det viktigste for oss er at barna har det trygt og bra.» – Himanshu Gulati

2. Barnehagen skal gi trygghet

Valgfrihet til å velge barnehage som passer for familien

Det er viktig med et godt barnehagetilbud, uansett hvem som leverer det. Både kommunale og private barnehager er egnet for å levere barnehagetilbud som opplevelsesbarnehager, idrettsbarnehager og kulturbarnehager. Det skal være opp til foreldre å velge den barnehagen som passer deres barn best.

Fremskrittspartiet vil

3. En skole for alle

Alle barn og unge skal ha utbytte av skolegangen.

Vi er opptatt av kvalitet i undervisningen og et nært samarbeid mellom skolen og foreldre. Sammen kan vi styrke barnas ferdigheter og kompetanse, og bygge deres lyst til å lære. Et godt oppvekstmiljø med fokus på barnas helse er avgjørende for best mulig læringsutbytte.

Vi tror at mange elever har praktiske ferdigheter som er like viktige som teoretiske. Derfor ønsker vi å gi dem muligheten til å utvikle disse sammen med kommunens enheter og næringslivet. På den måten kan de fullføre utdanningen sin og lykkes på eksamen. Sammen skaper vi en sterkere læring for alle!

Fremskrittspartiet vil

4. Nulltoleranse for mobbing

Det skal være trygt å gå på skolen.

Trygghet på skole og skolevei er avgjørende for trivsel og læring. Noen elever er utrygge på skole og skolevei på grunn av mobbing.

Vi i Fremskrittspartiet ønsker nulltoleranse for mobbing i Ullensaker-skolene. Sammen med foreldre må skolen inn aktivt for å stoppe mobbing tidlig, og ved behov vurdere skolebytte for mobberen.

Fremskrittspartiet vil

5. Psykisk helsehjelp til barn og unge

God psykisk helse er grunnleggende.

Vi bryr oss om barn og unges helse i Ullensaker! Tidlig innsats og god overgang fra barnehage til skole er viktig for å håndtere utfordringer raskt og skape et positivt miljø.

Vi vil styrke skolehelsetjenesten med flere ressurser med spesialkompetanse. Forebyggende arbeid i skolen gir unge hjelp med små og store hverdagsproblemer, før de blir alvorlige. Når de mestrer utfordringer, fullfører flere videregående og lykkes som voksne. Det er positivt både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Fremskrittspartiet vil