Møt Iver Tokstad

Iver Tokstad, en tidligere Forsvaret-veteran med 41 års tjeneste, er nå pensjonist, men han er fremdeles sterkt engasjert i sikkerhets- og forsvarspolitikk. Han er aktiv i organisasjoner som arbeider for å styrke Norges forsvarsevne. Han er også en naturfrelst person som elsker fotturer, jakt og styrketrening. Familien er svært viktig for Iver, og han gleder seg spesielt over å arbeide med barn og unge. Iver er listekandidat for Fremskrittspartiet og ønsker å forbedre oppvekstvilkårene for barn og eldreomsorgen i Ullensaker.
Litt om Iver

Alder: 61 år

Bosted: Jessheim

Jobb: Nypensjonist

Bakgrunn: 41 år i forsvaret

Iver Tokstad har en spennende livshistorie som starter i Melhus i Trøndelag. Han vokste opp som bondegutt, opprinnelig som odelsgutt, og var tidlig involvert i 4H, hvor han som 16-åring fikk sjansen til å delta i et utvekslingsprogram i Minnesota, USA, og tilbrakte en minneverdig sommer på en gård der.

Allerede som ung mann tok Iver et tidlig valg om en fremtid i Forsvaret. Han ble med i Heimevernsungdommen da han bare var 17 år gammel. I 1980 begynte han på Befalsskolen for kavaleriet på Trandum, noe som markerte starten på en imponerende 41 år lang karriere i Forsvaret. Denne tjenesten inkluderte omfattende utdannelse, inkludert Krigsskole i Oslo, teknisk opplæring ved Royal Military College of Science i England, generalstabskurs ved Führungsakademie der Bundeswehr i Tyskland, og høyskolekurs ved både Bundesakademie für Sicherheitspolitik i Berlin og Forsvarets høgskole i Oslo. Iver har bodd og tjenestegjort på ulike steder, fra Ørlandet til Kosovo og Berlin, og han gikk av med pensjon ved særaldersgrensen ved fylte 60 år.

Selv som pensjonist er Iver fortsatt engasjert i sikkerhets- og forsvarspolitikk og deltar aktivt i organisasjoner som arbeider for å styrke norsk forsvarsevne og vilje. Han er også hendig med hendene og trives med praktisk arbeid, enten det er å fikse biler, håndverkerarbeid på hus, eller hagestell. Naturen er en annen stor lidenskap, og han tilbringer gjerne tid på turer i skog og mark, ofte i selskap med kjæresten, barna og sin trofaste Rottweiler. Selv om jakt og fiske har blitt mer sporadiske aktiviteter med årene, er han fortsatt ivrig på skytebanen og holder seg i form med styrke- og utholdenhetstrening.

Familien er hjertet hans, med tre voksne barn, svigerbarn og ett barnebarn som han setter høyt. Han finner stor glede og inspirasjon i å tilbringe tid med dem. Arbeid med barn og unge er en spesiell glede for ham, og hans tid som frivillig fotballtrener for aldersbestemte lag i Ull/Kisa var en tid han satte stor pris på. Han fokuserte ikke bare på fysisk trening, men også på å fremme gode holdninger og et inkluderende fellesskap, uavhengig av etnisitet og sosial bakgrunn.

Sommerferiene tilbringes ofte hjemme på Jessheim, på biltur i sin Volvo cabriolet i Europa, eller i Øst-Finnmark hvor kjærestens familie har et slektssted. Her nyter han fjellturer, multeplukking, fisking, sjømat, og bilturer i den varierte regionen. Selv om han av og til savner Trøndelag og Nord-Norge, trives han godt i Ullensaker, en kommune han mener har skapt gode rammer og tilbud for barn og unge.

Iver har alltid vært samfunnsengasjert og har spesielt fått erfaring innen sikkerhets- og forsvarspolitikk gjennom sin lange militære karriere. Etter å ha slått seg ned på Jessheim etter flere år ved den norske ambassaden i Berlin, begynte han å engasjere seg i lokalpolitikk. Han er en stolt medlem av Fremskrittspartiet og deltar aktivt i å forme lokalsamfunnet, med fokus på å fremme barns oppvekstvilkår og eldreomsorg.

Iver er opptatt av å legge til rette for individuell frihet, initiativ og kreativitet. «Det aller viktigste er å sikre at vi effektivt utnytter alle tilgjengelige ressurser til det beste for samtlige innbyggere i Ullensaker,» sier Iver.

«Vi må derfor legge til rette for en sømløs samhandling og et sterkt partnerskap mellom kommunale tjenester, næringslivet og frivillige organisasjoner. Dette krever forutsigbare rammevilkår for enkeltpersoner, frivillige og bedriftseiere, samtidig som vi reduserer unødvendige offentlige inngrep og byråkrati,» legger Iver bestemt til.

Samtidig legger ikke Iver skjul på at det mest essensielle er å prioritere barn og unges oppvekstvilkår, i tillegg til å vise omsorg og verdighet for de eldre.

Hvorfor du skal stemme på Iver

Iver vil jobbe målrettet for å forbedre oppvekstvilkårene for barn og unge, samtidig som han vil prioritere omsorg for de eldre. Hans engasjement for å skape et samfunn som ivaretar både de yngste og eldste, er kjernen i hans politiske visjon for Ullensaker. Med Iver får du i tillegg over 40 års verdifull erfaring fra Forsvaret, som gir ham en unik kompetanse til å takle dagens utfordringer, spesielt innen forsvar, sikkerhet og beredskap.

Iver kombinerer en lang karriere innen sikkerhets- og forsvarspolitikk med sterke verdier og rettskaffenhet, noe som gjør ham til en kompetent kandidat for å representere Ullensaker i kommunevalget. Med Iver på laget kan du være trygg på at Ullensaker går i riktig retning mot en fremtid som er både tryggere og mer omsorgsfull.

iver-tokstad

Iver Tokstad

listekandidat nr. 5

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email