Møt Camilla Svensson

Kløfta, en bygd i Ullensaker kommune, har fostret mange dedikerte og engasjerte innbyggere. En av dem er Camilla Svensson, en kvinne med en imponerende bakgrunn og en lidenskap for å gjøre en forskjell både lokalt og i arbeidslivet. Vi tok en prat med henne for å høre mer om hennes historie og engasjement.
Kort om Camilla

Alder: 44 år

Bosted: Kløfta

Jobb: CRM Key Account Manager

Camilla Svensson ble født i Kristiansand, men flyttet allerede i en alder av 5 år til Bodø på grunn av farens jobb i forsvaret. Som forsvarsbarn ble hun vant til å flytte rundt, og hun setter pris på den verdifulle erfaringen av å tilpasse seg nye miljøer og endringer. Camilla er eldst av tre søsken og vokste opp med en yngre søster og har en yngre bror. Senere ble familien deres et fosterhjem i flere år, og dette har gitt Camilla en sterk forståelse og kjærlighet for omsorg og støtte til andre mennesker.

I 2012 flyttet Camilla fra Grefsen i Oslo til Kløfta. Hun er stolt mor til to barn på 22 og 14 år, og hennes samboer, en kokk som jobber offshore, har også to barn på 13 og 15 år. Kløfta har blitt et sted som ligger hennes hjerte nært, med mange flotte mennesker som har et dedikert og brennende engasjement for samfunnet.

Camilla har blitt en svært aktiv og engasjert innbygger på Kløfta. Hun har i mange år vært involvert som styreleder i Kløfta Vel og som rådsmedlem i Ullensaker menighet og Ullensaker kirkelige fellesråd. I tillegg er hun styreleder i den frivillige organisasjonen «Sammen for 2040». Organisasjonens fokus er å skape samhold og tilhørighet på Kløfta gjennom ulike sosiale møteplasser, aktiviteter og arrangementer, samt at de har matutdeling til jul og påske.

Camilla begynte sin yrkeskarriere som frisør, men innså snart at dette ikke var riktig for henne. Hun har utforsket ulike yrker i både offentlig og privat sektor, og har opparbeidet seg mye kunnskap og erfaring.

I dag er Camilla ansatt som CRM Key Account Manager i vaskeri- og tekstilbransjen for det internasjonale selskapet Elis. Hun trives i sin rolle med å forvalte en portefølje av store nasjonale og nordiske kunder, hvor hun jobber langsiktig og strategisk. Gjennom Elis bidrar hun til å redusere miljøavtrykket ved å implementere sirkulære leieløsninger. Hun er stolt av å jobbe i et selskap som fokuserer på bærekraft og som samtidig stiller høye krav og forventninger til henne.

Vi ønsket å vite hvorfor Camilla valgte å engasjere seg i politikk og Fremskrittspartiet, og når hun ble aktiv. Hun forteller at hun alltid har vært samfunnsengasjert, men det var først i 2023 hun ble politisk aktiv.

― Politikk har alltid vært både spennende og til tider frustrerende, sier hun.

Selv om hun har stor respekt for de politiske prosessene og saksgangene, så mener Camilla at det er viktig å handle i påvente av utredninger og kartlegging, spesielt når det gjelder barn, unge og våre eldste. Hun ønsker å kunne bidra og påvirke i enda større grad enn tidligere. Hun mener at Fremskrittspartiet driver den beste politikken for Ullensaker kommune og ser på partiet som en vei til å bygge og utvikle samfunnet for fremtidige generasjoner.

For henne er Fremskrittspartiet et parti som viser tydelighet og ønsker handlekraft. De representerer rettskaffenhet og rettferdighet for samfunnet som helhet samtidig som de ivaretar enkeltmennesket. Partiet favner om både rike og fattige, næringslivet, barn, eldre og kommende generasjoner. De tar hensyn til både nåtid og fremtid, og hun mener at dette er en utfordrende oppgave som Fremskrittspartiet håndterer på en god måte.

Camilla nevner også ordførerkandidaten Ståle Lien Hansen, som hun gir sin fulle støtte til. Hun mener at han innehar verdiene en ordfører bør ha og kan representere alle innbyggere uavhengig av deres politiske ståsted. Lien Hansen viser evne til samarbeid, lytting og respekt, samtidig som han formidler tydelig.

Avslutningsvis delte Camilla en morsom detalj om seg selv som ikke mange kjenner til: Hun er veldig pinglete på badetemperatur, noe som viser seg godt ved å være en hel uke på Kapp Verde i Afrika uten å bade. Hun fortalte også hun bruker mye tid på oppussing hjemme og avslørte hun er over middels interessert i verktøy; Som den gangen hun skulle på klesshopping, men kom stolt hjem med ny feinsag til samlingen og nye batterier til drillen sin istedenfor.

Hvorfor du skal stemme på Camilla

Med sitt samfunnsengasjement og driftighet er Camilla en aktiv talsperson og bidragsyter motivert av å sette Kløfta på kartet. Camilla lytter oppmerksomt, bringer viktige saker på spissen, og er ikke redd for å ta grep. Hun fungerer som en samlende kraft og jobber aktivt med frivilligheten for at Ullensaker skal bli en trygg kommune som ivaretar behovene til innbyggere i alle aldre. Stem på Camilla Svensson for en representant som vil representere alle medlemmer av samfunnet, inkludert unge, eldre og alle i mellom, i mange år fremover.

camilla-svensson

Camilla Svensson

listekandidat nr. 40

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email