Tid for handling i helsesektoren

Helsepersonellkommisjonen har lagt frem sin utredning om helsepersonell og kompetanse frem mot 2040.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir derfor uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud er tydelige på at effektivisering ikke må gå på bekostning av rekruttering, og at flere hender er avgjørende for å sikre en verdig eldreomsorg.

– Mange steder er man i en ond spiral, der lav bemanning gir høyt sykefravær, og igjen enda lavere bemanning. I eldreomsorgen trenger vi flere ansatte og mer tid med beboerne. Jeg snakker nok på vegne av de aller fleste ansatte i eldreomsorgen når jeg sier de får for lite tid til å gi god kvalitet i tjenestene. Også må vi selvfølgelig se på hvordan de ansatte kan bruke mindre til på unødvendig administrativt arbeid, sier Sylvi Listhaug.

Bård Hoksrud mener kompetansen til helsepersonell må brukes riktig. Norge har høy sykepleierdekning sammenlignet med andre land, men likevel har det dukket opp en rekke saker der sykepleiere ikke har tid til å gjøre oppgavene sine.

– Vi må bruke riktig kompetanse på riktig sted til riktig tid. Seks av ti sykepleiere sier de hver dag bruker tid på oppgaver de mener andre burde utført. Sykepleiere har viktig kompetanse som må brukes på de som trenger hjelpen deres. Når sykepleiere bruker tiden sin på vasking, rydding og vaktmestertjenester, så er ikke det god ressursbruk, sier Bård Hoksrud.

FrP-duoen presiserer at situasjonen er forskjellig mellom eldreomsorgen og på sykehusene. Helseministeren har allerede bedt sykehusene kutte i oppgaver og behandlinger. Bård Hoksrud mener sykehusbudsjettene må styrkes for å kutte i helsekøene og at bruk av ledig privat kapasitet vil være en del av løsningen.

– Nå sliter sykehusene økonomisk og det kuttes i helsetilbudet. Det er ingen tvil om at vi kan bruke pengene i helsesektoren bedre, for å sikre at vi får mest mulig helse for pengene. Men det er allerede et underskudd på helsepersonell i Norge, så vi må øke antallet studieplasser betydelig for å unngå at problemet blir enda verre i fremtiden. Vi kan ikke fortsette med å være avhengig av at andre land i alt for stor grad utdanner helsepersonellet vi trenger. Det er både risikabelt og usolidarisk mot de landene som vi importerer helsepersonell fra, for de har også stort behov for utdannede ansatte til sine helsetjenester, sier Bård Hoksrud

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email