Hvordan opptre som en god folkevalgt i valgkamp?

Tirsdag 20. juni publiserte Ullensaker Venstre et debattinnlegg i RB hvor de forsøker å spre usannheter om Ullensaker Frp, og lager en historie rundt et høringsinnspill til Nasjonal Transport Plan (NTP).

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir derfor uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Utspillet forsøker å skape en feilaktig sannhet, om at vi ønsker en statlig plan for ny E16, og at vi da spiller med områdene i og rundt Nordkisa.

Vi tenker det å være folkevalgt, spesielt med fremtredende roller, som vi faktisk regner Merkesdal og hans parti for å inneha, innebærer et ansvar for å være både sannferdige og redelige i debatter rundt saker som angår grupper av innbyggerne våre. Vi har et ansvar for å lære opp og fortelle våre innbyggere som ikke har grunnlag for den kunnskap vi selv er forventet å inneha om enkeltsaker, og ikke minst er det forventet at vi ikke vekker frykt blant egne innbyggere i iveren etter å fremheve oss selv som bedre enn andre.

Satsing i NTP

I sitt møte 13. juni hadde formannskapet en sak om hvilke satsinger som må på plass i kommende Nasjonal Transportplan (NTP). I saken fremmet Ullensaker Frp et forslag som lyder: «Ullensaker FrP ber Samferdselsdepartementet gripe inn og sikre at E16 realiseres snarest». Bakgrunnen for det er at prosessen som nå har vart i snart åtte år har stoppet opp – igjen. Mer enn 200 millioner av dine og mine skattepenger er brukt på å flytte papir, og ikke en meter ny veg er bygd. Antall utredninger som dekker strekningen Oslo – Karlstad, og antall møter mellom de fire involverte kommunene i denne siste runden trenger du kuleramme for å telle. Utfordringen er at man ikke kommer videre.

Fakta i saken om ny E16 er at Ullensaker kommune har et ENSTEMMIG vedtak om at ny E16 skal knyttes til eksisterende 4-felts vei på Nybakk i Ullensaker, og deretter fortsatt gå over til Kløfta via eksisterende 4-felts vei. Det å prøve å undergrave dette vedtaket er totalt unødvendig, og kun et spill for å forsøke å skape tvil om hva som kan skje dersom det blir et skifte etter valget.

Veien videre

La oss være klare og tydelige; Nordkisa er et trygt og godt sted å bo, og skal fortsatt være det fremover!

Vi kan garantere for alle velgerne i hele Ullensaker, og Nordkisa spesielt, at Ullensaker Frp ikke har planer om å utfordre eller gjøre om på dette vedtaket. Det er besvart og bekreftet under en tidligere debatt mellom ordførerkandidat Ståle Lien Hansen og ordfører Eyvind J. Schumacher at Fremskrittspartiet står lojalt bak vedtaket om at ny E16 skal til Nybakk. Det kan fint søkes opp da sendingen ble streamet på internett.

Så er spørsmålet om temperaturen og frykten hos innbyggerne kunne vært dempet dersom man hadde omtalt saken på en mer egnet måte, alternativt spurt oss direkte hva som var meningen med forslaget i høringssvaret angående NTP? JA, vi mener det. Men det var antageligvis ikke hensikten. Etter enstemmige vedtak som nevnt, er det liten grunn til å forsøke å trekke opp en debatt på en slik måte som det ble gjort nå.

Skrevet av Ståle Lien Hansen, Tom Staahle og Petter Stensby.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email