Æresrelatert vold i nære relasjoner

Endelig har æresrelatert vold blitt satt på agenda av media. Det har tatt tid!

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir derfor uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Debatten går nå i sosiale medier. Problemet har vedvart siden de første arbeidsinnvandrere kom til Norge på 60 og 70 tallet fra Pakistan. Gjennom mange år har vi hatt innvandring fra land hvor æresrelatert vold og arrangerte ekteskap er en del av kulturen. Som f.eks. Syria, Irak, Somalia og Afghanistan for å nevne noen. Arrangert ekteskap som for mange bosatt i Norge ble til tvangsekteskap. Barneekteskap ble først forbudt i Norge i 2018…

Æresvold og æresdrap kom først ordentlig på agenda tidlig på 2000 tallet. Det kan synes som ingen har ønsket å ta tak i problemet … Liten vilje og lite fokus, beklageligvis. Endring av lovverk og handlingsplaner ble gjennomført, men resultatene uteble. Tvert imot ser vi en økning i antall æresrelaterte volds utøvelser og æresdrap. Lavt prioritert og liten innsikt har sannsynligvis ført til store mørketall, samt jentenes skam og lojalitet ovenfor familien.

Jeg tror en av årsakene til at tema ikke har blitt tatt tak i, er «berøringsangsten» våre politikere har i forhold til alt som har med «utlendinger» å gjøre. Man er redd for å stigmatisere en gruppe, eller i verste tilfelle bli oppfattet som rasist. Dette på tross av at æresrelatert vold ikke har noe med religion å gjøre. Det bygger på kultur og tradisjoner. Ved og ikke anerkjenne problemet, være åpen om utfordringene får man som kjent heller ingen løsninger eller tiltak. «Berøringsangsten» til våre politikere har ført til at Norge har sviktet mange unge jenter og kvinner grovt, som både har blitt utsatt for mishandling og drap. Det er en skandale.

Kunnskapsnivået om æresrelatert vold må opp på et høyere nivå i barnevernet, skole, Nav og hos andre aktuelle aktører. Samtidig må vi ha dette som tema i skolene våre, slik at elever vet hvor de kan henvende seg ved behov. Vi har tiet om dette tema for lenge, vi har sviktet, nå må vi sette et sterkt fokus og være åpne. Stortinget må sette æresrelatert vold, misbruk og tvangsekteskap på agendaen og penger må bevilges. Politi og andre må få ressurser til å forebygge og hjelpe. Kunnskap er nøkkelen. Muligens må også lovverk endres.

Vi kan ikke lenger sitte med hendene i fanget å være vitne til frihetsberøvelse, vold, seksuelt misbruk, tvangsekteskap og drap. Jentene trenger hjelp og signaler må fanges opp. Jeg oppfordrer alle landets kommuner til å sette æres relatert vold i nære relasjoner på sakskartet umiddelbart.

Anne Volle,
Ullensaker FrP

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email