Resolusjoner

Algarheim

Fremskrittspartiet vil Legge til rette for muligheten til å etablere seniorboliger Sikre en helhetlig utvikling av tettstedet gjennom innbyggermedvirkning og dialogmøter Opprettholde og pusse opp bassenget på Algarheim skole Etablere…

Les mer
Borgen

Fremskrittspartiet vil Vi vil si JA til etablering av en dagligvarebutikk på Borgen Legge til rette for muligheten til å etablere seniorboliger Sikre en helhetlig utvikling av tettstedet gjennom innbyggermedvirkning…

Les mer
Kløfta

Kløfta er en viktig del av Ullensaker kommune, som har opplevd stor vekst de siste årene takket være nærheten til Norges hovedflyplass på Gardermoen og den pågående utviklingen av Jessheim…

Les mer
Mogreina

Fremskrittspartiet vil Sikre en helhetlig utvikling av tettstedet gjennom innbyggermedvirkning og dialogmøter Legge til rette for muligheten til å etablere seniorboliger på Mogreina Legge til rette for fortsatt vekst og…

Les mer
Nordkisa

Fremskrittspartiet vil Sikre en helhetlig utvikling av tettstedet gjennom innbyggermedvirkning og dialogmøter Selge den gamle skoletomten og gjøre området attraktivt gjennom å legge til rette for etablering av leiligheter og…

Les mer