Resolusjoner

Samferdsel

Ullensaker FrP ønsker å sikre trafikkflyt og sikre trafikksikkerhet i kommunen. Vi mener det er nødvendig å bygge og vedlikeholde infrastruktur som veger, gang- og sykkelveger, og effektive løsninger som…

Les mer
Tredje rullebane

I 1998 åpnet landets hovedflyplass på Gardermoen – en flyplass som vertskommunen Ullensaker og de omkringliggende kommunene i Gardermoregionen er meget stolte av. Ullensaker kommune har vært positivt innstilt til…

Les mer