I stramme tider må man sette tæring etter næring!

Jeg tror situasjonen jeg beskriver er noe de fleste kan kjenne seg igjen i, også i de private hjem. Jeg håper at vår ærlighet vil bli satt pris på og at det viser at opposisjonen er til å stole på. Vi ønsker det beste for Ullensaker, ikke bare neste år, men også for kommende år – for fremtiden!

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir derfor uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Det har vært en knallhard budsjett høst. Selv må jeg si at det å være en del av budsjett prosessen har vært krevende og svært utfordrende.

Vi har alle sammen gjennomført budsjett seminar og noen av oss finansutvalg, hvor ordlyden fra kommunedirektøren har vært meget tydelig; «Vi må stramme inn!!»

Som innebærer bl.a. å redusere investeringer, som igjen reduserer vår lånegjeld.

I tillegg har strømutgiftene til kommunen bare i år økt med 43,1% som utgjør en uforutsett utgift på 14millioner i år, og rentene på kommunens samlede låne gjeld på 5,9 mrd øker. Og ingen vet når rentetoppen er nådd.

Kommunen har også noen utfordringer som lave inntekter, liten buffer og nå høyere rente og strøm utgifter. Dette gir oss et begrenset handlingsrom. Noe vi må ta på det sterkeste alvor, for å sikre fremtiden.

I Ullensakerkommune

  • Har vi handlingsregel på avsetning til disposisjonsfond på minst 1,75% av brutto driftsinntekter i handlingsplanperioden.
  • Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10% av brutto driftsinntekter.
  • Lånegjeld på investeringer skal utgjøre maksimalt 150% av brutto driftsinntekter.

Men alt dette vet dere i denne sal. Så jeg trenger ikke å dra dere igjennom tallene, annet enn at vi tapper disposisjonsfondet drastisk, og det er ikke et godt tegn

Så hvilket valg har vi som politikere i dette noe dystre bilde?

Vi har kun en mulighet;” ANSVARLIGHET”

Og nei, det er ikke populært å være ansvarlig. Vi går inn i valgår, og stramme inn er det ingen som ønsker, og det vil neppe gi oss flere stemmer ved kommune valget neste år.

Så taktisk sett burde vi i opposisjon gjort det helt motsatte; øse ut penger, tappe alle fond og lånt mer. Slik at vi kunne gått ut i valgkamp med lovnader til innbyggere om gull og grønne skoger. Så taktikk er nok ikke det som definerer blå side i politikken, og ikke er vi populistiske heller med dette magre budsjettforslaget. Så kanskje ikke så klokt i forhold til kommunevalget neste år, og når vi også vet at det blå budsjettet med høy sannsynlighet vil tape voteringen her i kveld så kunne vi virkelig gått hardt ut med høye lovnader til folket.

Vi gjør ikke det, det ville vært å holde innbyggere for narr, og latt som situasjonen er bedre enn den faktisk er. Og vi vet jo alle hvem som må ta regningen til slutt om vi politikere velger å bruke mere penger- det er våre innbyggere. Det kan raskt etter valget neste år bli innført flere skatter og avgifter. Som f.eks. eiendomsskatt på bolig. For noen må betale, det kommer man ikke unna. Vi har en rødgrønn regjering som nettopp gjør dette, innfører flere og nye skatter og avgifter som fører til en verre hverdag for folk flest.

Så er det også slik at man må ta innover seg hvordan situasjonen i verden er i dag, og at Norge er en del av det. Verdensøkonomien påvirker også vårt lille land. Det er uforutsigbare tider, det er krig, det er vanskelig tider, trange tider. Også for alle i Ullensaker, også for kommunen. Vi må ta det innover oss, være ansvarlige og handle deretter. Vi må ha en buffer, vi må bruke mindre, vi må kutte for å få et forsvarlig budsjett. Vi skulle så gjerne brukt mere penger, gitt mere støtte – men det er rett og slett ikke mulig. Regnstykket går ikke opp.

Vi på den blå side i politikken ønsker å være ærlige og ansvarlige, og derfor er

vårt budsjett svært stramt, og vi har støttet kommunedirektøren i kuttene som er foreslått. Fordi det handler om nettopp ansvarlighet, jeg kan ikke få sagt det det ofte nok, det handler om tæring etter næring, det handler om en fremtid. Men det blir noen magre år fremover.

På tross av det, så er det kommuner som har det vanskeligere enn oss. Vi har det ganske bra her i Ullensaker, og selv med trange tider vil vi klare oss fint.

Men vi må dra lasset sammen, og ha en reel virkelighetsforståelse. Jeg erfarer at kommunedirektøren i hans budsjettforslag har vært ryddig, tydelig og ærlig.

Som gir oss politikere et godt grunnlag for å kunne sette sammen et budsjett.

Men nei, moro har det ikke vært.

Jeg håper og tror likevel at situasjonen jeg har beskrevet over er noe de fleste kan kjenne seg igjen i, også i de private hjem. Jeg håper at vår ærlighet vil bli satt pris på og at det viser at opposisjonen er til å stole på. Vi ønsker det beste for Ullensaker, ikke bare neste år, men også for kommende år – for fremtiden!

Ullensaker FrP,
Anne Volle

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email