Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir derfor uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

AP, SV, MDG og Rødt vil fjerne K-en i KRLE-faget, mens SV også ønsker å fjerne kristendommen fra grunnloven … Disse røde partiene sier de vil at KRLE faget skal bli et mere «inkluderende» fag, mer mangfoldig og et sekulært fag. Derfor skal K-en, som står for kristendom fjernes.

Har de helt glemt våre røtter og historie, og hvilket land de bor i?

Jeg tror de må ha glemt at Norge er et kristent land og at kristendommen har stått sentralt i Norge helt siden kong Olav Tryggvason var med på å innføre den i landet vårt på slutten av 900- tallet. I år 1020 ble kristendommen offisielt Norges religion, hvilket betyr at kristendommen har altså vært med oss, vært en del av oss, formet hver og en av oss og Norges historie i mer enn 1000 år.

Jeg mener tvert imot at det fordrer minimum halvparten av undervisningstiden i faget KRLE, (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk) uten at dette diskriminerer andre religioner. Vi må kunne legge vekt på at kristendommen er Norges største religion, uten å måtte ta hensyn til om det støter noen. Det er ikke slik at andre religioner bør føle seg nedprioritert av den grunn. Det handler om dette, vårt eget lands, kristne historie.

Vi nordmenn har en kristen kulturarv å ivareta, samt et ansvar for å videreformidle den til kommende generasjoner. Vi må ha kunnskap om vår fortid, vår kultur og våre tradisjoner for å forstå samfunnet vi lever i. Det er viktig å lære hva kristendommen har betydd for samfunnet vårt – både på godt og vondt. Hvordan det har påvirket oss, – vi må kjenne vårt opphav.

Hvordan forstå kirken, kristendommen og dens betydning uten læring? Kirken er en markant samfunnsaktør som bidrar både stort og positivt til fellesskap, inkludering, omsorg, aktiviteter, kunst og bistand. Kirken er samlende for folket under kriser og er en viktig bidragsyter i lokalmiljøene. Dette kan kun læres gjennom kristendommens historie.

De senere år har jeg erfart at vi kritiserer vår egen kultur, vestlige levesett og til dels religion. Vi snakker ned vår arv, kultur, tradisjoner og verdier. Det er nærmest blitt en norm, dessverre. Men allikevel politisk korrekt. Det er bekymringsverdig og trist. Gjennom flere 10 år har vi nedtonet kristendomsundervisningen i skolen. Vi er et kristent land, noe som bør respekteres og nettopp derfor skal vi bevare KRLE undervisningen som den er i dag.

Anne Volle
Kommunestyremedlem og listekandidat
Ullensaker FrP

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email