Det borgerlige budsjettet for 2024

Ullensaker står overfor betydelige utfordringer, og de borgerlige partiene, bestående av Fremskrittspartiet (FrP), Høyre og Kristelig Folkeparti (KrF), har nylig presentert sitt budsjett som tar sikte på å møte disse utfordringene på en ansvarlig måte.

En av de sentrale satsingene i budsjettet er en økning på 9,58 millioner kroner til helsevern og sosial omsorg. Dette peker på et klart engasjement for innbyggernes velferd og helse, spesielt viktig i en tid med omstilling og utfordringer på nasjonalt nivå.

Samtidig prioriteres teknisk, idrett og kultur, med en bevilgning på 12,29 millioner kroner. Dette reflekterer et ønske om å skape et mangfoldig og aktivt lokalsamfunn, hvor prioriteringer innen frivilligheten, idrett og kultur kan gi positive ringvirkninger for innbyggerne.

Fremskrittspartiets Ordfører Ståle Lien Hansen understreker betydningen av ansvarlig styring i lys av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Han peker på behovet for omstilling og nødvendigheten av å ta tøffe prioriteringer. En nøkkelbeslutning i budsjettet er beslutningen om å holde skattesatsen på tre promille, til tross for kommunedirektørens forslag om å øke den til fire promille.

I sum representerer dette budsjettet en balanse mellom å støtte viktige samfunnsområder som helse, samtidig som det tar hensyn til den økonomiske realiteten Ullensaker står overfor.

Her er noen av prioriteringene

1Avlastende tiltak for institusjonsplasser og omsorgsboliger5.000.000
2Demenskor300.000
3Fontenehuset1.750.000
4Forebyggende avdeling for eldre400.000
5Nye fysioterapihjemler2.130.000
6Styrking av utekontakter600.000
7Frivilligsentral og BUA på Kløfta1.500.000
8Fjerning av betalt ansattparkering2.200.000
9Styrking av idrettsområdet2.470.000
10Styrking av kulturområdet2.470.000
11Støtte til Sammen for 2040500.000
12Flere søppeldunker overalt200.000
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email