Resolusjoner

Skole og oppvekst

Kunnskap skal bidra til å bygge fremtidens Ullensaker. Ved å gi våre barn kunnskap, lærelyst og mestringsfølelse, legger vi grunnlaget for kommunens videre utvikling. Alle barn og unge skal ha…

Les mer