Resolusjoner

Eiendomsskatt

Våre hjem skal ikke bli skatteobjekter, på lik linje med næringslivet. Vi kan ikke tillate at kommunene bruker dem som skatteobjekt når vi ikke klarer å prioritere kommunens oppgaver og…

Les mer
Næringsliv

Ullensaker er en attraktiv kommune for etablering av næring. Den sentrale plasseringen rett nord for Oslo og som vertskommune for hovedflyplassen er med på å skape en god mulighet for…

Les mer