Gi din stemme for trygghet og verdighet til eldre!

Styrk eldreomsorgen med Ullensaker FrP - Din stemme betyr noe

Er du for å styrke eldreomsorgen?

Da er Ullensaker FrP partiet for deg. I anledning det kommende kommunevalget, ber vi pent om din stemme. Vi er dedikert til å sikre et trygt og respektfullt miljø hvor seniorbefolkningen føler seg verdsatt. Vår visjon er å fremme helse og livskvalitet for de eldre gjennom forebyggende tiltak, teknologiske innovasjoner, og individuelt tilpassede omsorgstjenester.

Vårt fokus er trygghet og verdighet for våre eldre innbyggere

I en tid med økende seniorbefolkning i Norge, er det viktig at våre eldre innbyggere føler seg trygge og verdsatte. De har verdifull kompetanse og er en uunnværlig ressurs for samfunnet. Med Ullensaker FrP ved roret vil vi sørge for at de har de nødvendige støttetiltakene for å opprettholde sin uavhengighet.

Våre prioriteter for eldreomsorgen i Ullensaker:

  1. Forebyggende avdeling for eldre: Vi vil etablere en egen «forebyggende avdeling for eldre» med oppsøkende virksomhet, aktiviteter for de som bor hjemme og rådgivning om muligheter før behov oppstår.

  2. Oppsøkende forebyggende besøk: Vi lover å styrke tilbudet om oppsøkende forebyggende besøk, hvor vi kartlegger den enkeltes situasjon, gir veiledning og råd om tilgjengelige muligheter, og forbereder kommunen på fremtidige behov.

  3. Teknologi for enklere hverdag: Vi vil ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til tradisjonell omsorg og pleie, for å gi en enklere, tryggere og friere hverdag til de eldre. Dette inkluderer bruk av sensorer, fallsensorer, komfyrvakt og GPS for demente.

  4. Habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene: Vi fokuserer på økt satsing på habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene for å gi den enkelte best mulig funksjonsevne. Ergoterapi og fysioterapi vil være tilgjengelig, samt et eget program kalt «Lev livet lengre» som gir aktivitet til de som trenger det i hjemmet.

  5. Mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig: Vi ønsker å gi eldre pleietrengende muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker og det er forsvarlig. Dette sikres gjennom samtaler og besøk av vår «Eldrekoordinator». Vi vil også legge til rette for etablering av