Wspólna troska: Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i wsparcia osób starszych dla wszystkich

1. Priorytetyzacja opieki nad osobami starszymi

Ullensaker FrP stawia opiekę nad osobami starszymi na pierwszym miejscu

Będziemy pracować nad zapewnieniem osobom starszym opieki, szacunku i godności, na jakie zasługują, koncentrując się na wysokiej jakości leczenia i bezpiecznych usługach opiekuńczych.

Będziemy

2. Wzmocnienie usług opieki zdrowotnej

Będziemy pracować nad wzmocnieniem usług zdrowotnych w Ullensaker

Wszyscy obywatele muszą mieć dostęp do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej, gdy jej potrzebują. Naszym priorytetem będzie skrócenie czasu oczekiwania i zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych, tak aby nikt nie pozostał bez pomocy, której potrzebuje.

3.Skupienie się na zapobieganiu

Profilaktyka jest kluczem do długoterminowego dobrego zdrowia

Ullensaker FrP wierzy, że profilaktyka jest kluczem do dobrego zdrowia. Skoncentrujemy się na działaniach i programach promujących zdrowy styl życia i zapobiegających chorobom. Inwestując w środki zapobiegawcze, możemy pomóc obniżyć koszty opieki zdrowotnej i poprawić jakość życia obywateli.

4.Godność i szacunek dla osób starszych

Godność i szacunek dla osób starszych

Będziemy pracować nad zwalczaniem samotności wśród osób starszych, organizować działania społeczne i zapewniać osobom starszym możliwość życia w domu tak długo, jak to możliwe, przy niezbędnym wsparciu i usługach.

5. Wykorzystanie technologii i innowacji

Przyszłość jest w domu

Ullensaker FrP postrzega technologię i innowacje jako narzędzia do poprawy usług zdrowotnych i opiekuńczych. Będziemy wspierać i wdrażać rozwiązania cyfrowe, które mogą zwiększyć wydajność i jakość opieki oraz pomóc osobom starszym prowadzić aktywne i bezpieczne życie we własnych domach.

Będziemy promować korzystanie z inteligentnych rozwiązań i narzędzi cyfrowych, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i samodzielności osób starszych. Może to obejmować technologię opartą na czujnikach, telemedycynę i platformy cyfrowe, które umożliwiają osobom starszym monitorowanie stanu zdrowia, komunikację z pracownikami służby zdrowia oraz dostęp do odpowiednich informacji i usług.

Będziemy inwestować w nowoczesne technologie i stymulować innowacje, aby zapewnić, że osoby starsze otrzymają najlepszą możliwą opiekę i będą mogły prowadzić niezależne i aktywne życie tak długo, jak to możliwe.

Alle rettigheter forbeholdt 2023 © Ullensaker FrP​

Organisasjonsnummer: 994 928 457